Články

Rubrika kde najdete články o karate Goju-Ryu od Českého zastoupení O.G.K.K.

Read More »

Fotogalerie

Rubrika kde najdete naší fotogalerií z akcí kde jsme se účastnili...

Read More »

Semináře

Rubrika kde najdete zajímavé semináře karate...

Read More »

Soutěže

Rubrika kde najdete zajímavé informace o závodech a naše úspěchy na tatami...

Read More »
Sanchin – (Three battle)

              Sanchin is the fundamentals of Goju Ryu Karate. The aim of the kata is to train the three essential elements of karate „Ki“ (energy), „Breath“ and the „Body“. Ki is the mysterious power that cannot be seen with the eyes and emanates from the entire body to suppress and overwhelm an opponent. The breath…

Read More

Sanchin – (Tři Bitvy)

              Sanchin to je základ goju ryu karate. Cílem kata je trénink 3 základních prvků karate  – „ ki „ ( energie ), „ dýchání „ a „ těla „. Ki je mysterická síla kterou nelze vidět očima, vychází z celého těla  a služí k zastavení a překonání  protivníka. Dech se sldádá z metody dýchání,…

Read More

Karate oblečení

             Na okinawě cvičenci karate nosili na tréninky „han hakama“ (krátké kalhoty nad kolena). A to až do začátku doby sho wa, která začala roku 1926. Horní polovina těla byla běžně nezakrytá.              Jak se karate postupně rozšířilo do ostatních prefektur, došlo ke kopírování oblečení z Judo které se stalo populárním a které se používá…

Read More

Rei | Rei

              Díky Budo z dávných časů, současné rozšíření a rozvoj karate může být přičítán aspektu jež panuje mezi všemi a hlavně k učiteli. Udržuje ostatní v úctě  a je prosté, skromné. (Eiichi Miyazato před Jundokan Dojo na Okinawě, Naha)               Rei ( zdvořilost nebo správné chování ) je přímo v srdci Budo. Je tam až tak…

Read More

Rei

             Thanks to the Budo of long ago, the present day spread and development of karate can be attributed to the respect that is shown to each other and especially to the teacher. It holds others in esteem, and is  modest.                 Rei (politeness or manners) is at the very soul of Budo. So…

Read More

Understanding of training

              It is clear that the roots of Goju Ryu Karate stems for the „Nanpa Shorin-ken“ (Southern Shorin Style) from the Chinese province of Fukien. Within the vast space of China, many wars and battles were fought over many periods within their history, which built their great culture. Among such are the many styles of…

Read More

KARATE as a SPORT

                   One aspect of Karate training is kumite (sparring). It allows one to use the skills learned in the kata and apply them directly to an opponent using defensive and offensive techniques. Kumite has yakusoku-kumite (promised sparring), jiyu-kumite (free sparring), kumite with protectors. etc. Today. the all Japan High School Tournaments use protectors. The universities…

Read More

Foto – Seminář Shitei kata

ve dnech 7.-8.10.2006 v Hustopečích u Brna proběhl seminář pro trenéry a rozhodčí se zaměřením na Shitei kata stylů Shotokan, Shito Ryu, Goju ryu a Wado Ryu ( kata Jijon, Kanku Dai, Seienchin, Bassai Dai, Seipai, Saifa, Chinto a Seishan). Celý seminář byl pod vedením Jaromíra Musila, mezinárodního rozhodčího WKF a EKF na kata a…

Read More