Sanchin – (Tři Bitvy)

              Sanchin to je základ goju ryu karate. Cílem kata je trénink 3 základních prvků karate  – „ ki „ ( energie ), „ dýchání „ a „ těla „. Ki je mysterická síla kterou nelze vidět očima, vychází z celého těla  a služí k zastavení a překonání  protivníka. Dech se sldádá z metody dýchání, dýchání k udržení života  a dýchání  k udeření nepřítele.  Tělo představuje svyly a kosti z kterých se skládá. V zenu se  vykytuje meditace v sedě, ve stoji, v leže a v pohybu. Sanchin je meditace v pohybu a ve stoji. Nejdůležitější  věcí v sanchin jsou správný postoj a správné dýchání. Lidská bytost je živým stvořením nemůžeme  dočasně přestat dýchat.  Správné dýchání závisí na správném postoji ve správném postoji sanchin, musíte soustředit svou sílu do podbřišku  a napřímit správně páteř. Podbřišek je všeobecně chápán jako místo pod pupkem , ale je to spíše místo které se nedá lokalizovat pomocí vnějších znaků těla. Je to místo které se stahuje při smíchu nebo při hlubokém dýchání. V bojovém umění se používá krátkých slov jako 1. Oči, 2. Nohy, 3. srdce, 4.síla. K jeho vyjádření . Nicméně , nejdůležitější částí všech těchto čtyř je postoj. Správný postoj sestává ze zavření pusy, tažení brady směrem dolů,napnutím krčních kostí a svalů,které takto napnou zádové svaly do vzpřímené polohy.zazen učí : srovnat uši a ramena do jedné roviny, nos a pupek do další roviny – do přímky.jak se říká „ choshin „ ( kontrola těla ), „chosho „ ( kontrola dýchání ), správný postoj požaduje pevný trénink. Dosažením tohoto postoje se napínají svaly vedoucí dolů po obou stranách krku k hrudnímu koši, což vede ke správnému prodloužení páteře. Pokud je páteř správně prodloužena, síla se koncentruje v podbřišku. Opakování tohoto pohybu rozvíjí břišní a šikmé svalstvo. To má podstatný efekt na tělo.když se stáhnou svaly v oblasti hrudníku, působí to na svaly pod ním, dochází ke zvedání žaludku a střev což je stimuluje rozvojem břišních svalů se přirozeně rozvíjí celá oblast břicha. Hrudní dýchání  se stává běžným a povrchní dýchání, způsobující  pohyb ramen, se ztrácí. Dýchání pomocí ramen není normální způsob dýchání. Při stálém hrudním dýchání  dojde ke sladění přírody ( co je přirozené ) s duchem.pokud není postoj správný dochází k bránění krevního oběhu. Je ztracena jednota ducha. Tyto výkyvy způsobují ztrátu síly v nohou a bocích. V dýchání lze rozpoznat principy jin a jang . Jin je dýchání s polootevřenými ústy, s krýtkými ostrými výdechy. Jang je široké otevření úst a vydechování s dlouhými výdechy jdoucími ze spodní části břicha. Jin princip v dýchání je možno cítit jako studený vzduch pokud si dáte ruku před ústa  a vydechujete. Při dýchání dle principu jang je vydechovaný vzduch teplý.
Ve způsobu dýchání lze najít 5 kategorií :

  1. Hluboký nádech, dlouhý výdech
  2. Hluboký nádech, krátký výdech
  3. Povrchní nádech, krátký výdech
  4. Povrchní nádech, dlouhý výdech
  5. Kombinace 1,2,3 a 4.

              Sanchin začíná tiše , klidně a končí tiše, klidně. Je zde klid v pohybech  a všechny pohyby se uskutečnují ve stavu klidu. Klid a pohyby  jsou dva pojmy v jednom, jinými slovy klid a pohyb jsou jing a jang. Říká se že goju ryu karate začíná a končí se sanchin.
Hloubka sanchin je nezměřitelná, trénink ki, dýchání, tělo. Stačí to k rozvoji nehybné mysli. Techniky pro útok a obranu se správnou silou  jsou možné se správným dýcháním  ve správném postoji.  Nácvik sanchin je veden v souladu s omezeními těla cvičícího. Neexistují omezení v tom kolikrát udeříte nebo kolikrát vykročíte a zakročíte.

Výukové body :

Sanchin dai 1
3 kroky vpřed
Návrat do původní pozice

Sanchin dai 2
3 kroky vpřed
Otočení, 3 kroky nazpátek,otočení, 3 kroky dopředu, návrat do původní pozice.

(Miyazato Eiichi – Okinawa Den Goju Ryu Karate – Do, 1978 )

miyazato-foto.jpg