Gasshuku OGKK was held in Okinawa

V době od 27.-30.7.2017 proběhl v kolébce karate městě NAHA, Okinawa Světové Gasshuku (seminář) Okinawa Goju-Ryk Karate-Do Kyokai (OGKK), kterým je náš klub členem a získal v roce 2007 výhradní zastoupení této organizace. Akce se odehrála v novém centru pro karate, které bylo otevřeno začátkem roku „Okinawa Karate Kaikan“.From 27 to 30 July 2017, Karate NAHA, Okinawa, was in the cradle. World Gasshuku (Seminar) Okinawa Goju-Ryk Karate-Do Kyokai (OGKK), which is our club member and won in 2007 the exclusive representation of this organization. The event took place in the new karate center, which was opened at the beginning of the year „Okinawa Karate Kaikan“.

Připomeňme jen, že v roce 2016 náš klub hostil a pořádal 15. Evropské Gasshuku OGKK v Hustopečích u Brna, kde se účastnilo necelých 180 členů pod vedením 7 japonských mistrů.Let’s just recall that in 2016 our club hosted and organized the 15th European Gasshuk OGKK in Hustopeče near Brno, where there were less than 180 members under the leadership of 7 Japanese masters.

Semináře se účastnili naši trenéři Jaromír Musil a Ing. Pavla Linhatrová, Ph.D. a získávali tak cenné informace pro naše studenty. Celé akce se účastnilo přes 240 cvičenců celého světa. Trénování bylo rozděleno do 4 skupin. Skupina A byla pro 7 – 6 DANy (mistrovské černé stupně), skupina B byla pak pro 5 – 4 DANy, skupina C pro 3 – 1 DANy a nakonec byla skupina D kde byli všichni s žákovskými stupni KYU. Celá akce byla pod vedením 20 okinawských mistrů.The seminars were attended by our trainers Jaromír Musil and Ing. Pavla Linhatrová, Ph.D. And gain valuable information for our students. The whole event was attended by over 240 trainees all over the world. The entire event was led by 20 Okinawa Masters.

Bohužel, akce byla zahalena smutnou událostí, protože 2 dny před akci zemřel po těžké nemoci čestný prezident organizace OGKK (Okinawa Goju-Ryk Karate-Do Kyokai) HANSHI Yoshio Hichiya 10. Dan OGKK. Yoshio Hichiya byl trenérem a staral se společně s Masanari Kikugawem i o studenty z ČR. Všechny naše návštěvy všech našich členů byli na Okinawě s účastí v Hichiya Dojo o to byla tato událost pro nás smutnější.

Unfortunately, the event was shrouded by a sad event, because 2 days before the event died after a severe illness Honorary President OGKK (Okinawa Goju-Ryk Karate-Do Kyokai) HANSHI Yoshio Hichiya 10. Dan OGKK. Yoshio Hichiya was coach (with Masanari Kikugawa) for all students from the Czech Republic.

I když tato událost byla smutná jedno pozitivní se na tomto našlo. Při posledním rozloučení s Yoshio Hichiyou se přišlo rozloučit všichni účastníci semináře (seminář byl na tento akt přerušen a organizátoři zajistili autobusový transfer na smuteční obřad) kterého se účastnilo přes 300 karatistů…

Even though this event was sad one positive, it found it. During the last farewell to Yoshio Hichiyou, all the participants in the seminar (the seminar was interrupted and the organizers secured a bus transfer to the mourning ceremony) attended by over 300 Karatests …

Jako každoročně zakončení Gasshuku probíhá poslední den Sayonara Party, kde jsou vyhlašovány výsledky zkoušek technické vyspělosti a jsou zde různé projevy organizátorů a jiné. Na tomto závěrečném aktu pro ČR čekalo překvapení, které bylo do poslední chvilky utajováno.

As every year ends on the last day Gasshuku runs Sayonara Party, which announced the results of tests of technical grading and there are different presentation of the organizers and others. On this final act of the Czech Republic surprise awaited, which was kept secret until the last moment.

Trenér Jaromír Musil získal titul RENSHI (je to ocenění, které uděluje organizace a je možné získat celkem 3 ocenění RENSHI, KYOSHI a HANSHI). Současně s naším trenérem byl oceněn Belgický zástupce Josef Henkens titulem Kyoshi. Byli to jediní dva ocenění dnešního večera.

Mr. Jaromir Musil has been awarded the RENSHI title (this is an award awarded by the organization and a total of 3 RENSHI, KYOSHI and HANSHI awards). also Mr. Josef Henkens was awarded the title Kyoshi. It was the only two awards tonight.

Příští akce této organizace se uskuteční ve dnech 30.3-2.4.2018 ve Španělském městě MURCIA a to již 16. ročník Evropského Gasshuku OGKK.

The next event of this organization will take place on March 30 until April 2, 2018 in the Spanish town of Murcia, the 16th European Gasshuk OGKK 2018.