Články

Rubrika kde najdete články o karate Goju-Ryu od Českého zastoupení O.G.K.K.

Read More »

Fotogalerie

Rubrika kde najdete naší fotogalerií z akcí kde jsme se účastnili...

Read More »

Semináře

Rubrika kde najdete zajímavé semináře karate...

Read More »

Soutěže

Rubrika kde najdete zajímavé informace o závodech a naše úspěchy na tatami...

Read More »
Tréninky o prázdninách červenec-srpen 2007

Tréninky jsou mimo uvedené dny, kdy se konají oddílové nebo svazové soustředění kterých se účastní i trenér J. Musil: 04.-08.07.2007 – Soustředění Jedovnice (Svaz Goju Ryu) 20.-29.07.2007 – Soustředění Rusava (Karate Klub Bčeclav) 20.-25.08.2007 – Soustředění Němčičky (L.F.Club a Nidoshinkan) 26.8-02.9.2007 – Soustředění Třinec (TJ TŽ Třinec + Svaz Goju Ryu) V ostatních dnech jsou Tréninky…

Read More

Sanchin – (Three battle)

              Sanchin is the fundamentals of Goju Ryu Karate. The aim of the kata is to train the three essential elements of karate „Ki“ (energy), „Breath“ and the „Body“. Ki is the mysterious power that cannot be seen with the eyes and emanates from the entire body to suppress and overwhelm an opponent. The breath…

Read More

Sanchin – (Tři Bitvy)

              Sanchin to je základ goju ryu karate. Cílem kata je trénink 3 základních prvků karate  – „ ki „ ( energie ), „ dýchání „ a „ těla „. Ki je mysterická síla kterou nelze vidět očima, vychází z celého těla  a služí k zastavení a překonání  protivníka. Dech se sldádá z metody dýchání,…

Read More