Porozumění tréninku

             Je jasné že kořeny Goju Ryu Karate vyrůstají z „ Nanpa Shorin-ken „(jižní shorinský styl) z čínské provincie Fukien. Na rozhlehlé oblasti Číny bylo svedeno během mijagi2.jpgmnoha období její historie, která přinesla velké kulturní změny, mnoho válek a bitev. Součástí kultury je i mnoho stylů kempo, které jsou dnes s hrdostí nahlíženy jako čínské národní umění. V poslední době se mezi adepty karate rozšířil pohled na karate jako na lámání cihel, dřevěných destiček, dřevěných tyčí o lidská těla. Odchýlili se od správného základu karate a udělali z něj šou.Musíme si uvědomit že takové ukázky ve staré Číně předváděli pouliční bojovníci a prodavači medikamentů, opravdový Bujitu-ka tímto pohrdal. Chojun Myiagi Sensei přísně zakazoval taková jednání. Dnešní techniky nám byly předány našimi předchůdci kteří stáli na válečném poli. Dostávali se do situací mezi životem a smrtí,  ze kterých vycházely jejich způsoby  boje o přežití. My jsme součástí této dlouhé tradice, která na nás byla přenesena přes staletí. I když již nejsme na válečném poli, nesmíme dělat z bojového umění šou. Musíme se vrátit zpět k základům a se střízlivým přístupem se snažit pracovat na svém charakteru. Od pradávna každý Budo přemýšlel takto  – začít s REI (způsobné chování) a končit s REI. Od doby kdy většina adeptů je tvořena horkokrevnými mladíky vidíme důsledky ve ztrátě správného chování, nesprávných činech,pozdní lítosti. Vně i uvnitř Dojo je nutno stále zachovávat principy správného chování. Čestné a upřímné srdce získá respekt okolí a samozřejmě vlastní vnitřní klid. Měl jsem štěstí že se mi dostalo požehnání v osobě dobrého učitele. Do dnešních dnů cvičím s velkým pocitem vděčnosti. Nicméně, Myiagi Sensei nikdy, ani jednou, nevyprávěl svým miyazato-07.jpgžákům žádné povídky o hrdinských činech. Jednou jsem se Senseie zeptal : „Slyšel jsem že jste jednou v pěsti zmáčkl kus masa a to se roztrhalo na kusy mezi Vašimi prsty. Je to pravda ? „Řekl že není a začal s výukou. Dnes je mnoho instruktorů kteří zahrnují své studenty hrdinskými historkami. Tito nemají kvalifikaci býti učiteli. V dávných dobách Budo učilo že bojové techniky  jsou ty stejné jako techniky útěku. Staré přísloví káže nevzít život nadarmo  a podtrhuje „nejchytřejší věcí v kterékoliv situaci je utéct „. Dobrý učitel, jehož jméno bude známo po celém světě  bude ten jež přežil všechny nebezpečné situace a prošel mnoha lety tréninku, to vše bez chvástání. Tento příklad musí přenášet na své žáky  a tak jim pomáhat v jejich růstu.

Zdůraznujeme tyto principy ve výchově studentů :

  1. být skromný a vstřícný
  2. trénovat dle vlastních fyzických schopností
  3. studovat, být zvídavý
  4. udržovat klid, ale být připraven k akci
  5. zachovávat hygienická pravidla
  6. vést střídmý život
  7. nebýt namyšlený
  8. pokračovat v tréninku s neslábnoucím úsilí

Mezi  čínskými bojovníky se předávají tato varování :důraz je kladen na pravdivost  a správnost nad technikou,važ si učitele víc než techniku, nepodcenuj výuku.

(Překlda: Miyazato Eiichi – Okinawa Den Goju Ryu Karate-Do,1978 )