Meitoku Yagi (1912 – 2003)

Meitoku Yagi           Meitoku Yagi je okinawský expert bojového umění Goju ryu, nejvíše postavený žák a oficiální následovník ( uchi-deshi ) Chojuna Miyagiho. Po Miyagiho smrti se stal představeným jeho školy a 10 let po jeho smrti zdědil pás mistra.
           Meitoku Yagi se narodil 6.března 1912 v Naha Okinawě a pochází z Teido-Yana línie, z jedné stzaré okinawské rodiny bojových umění, která jako jedna z „36 rodin“ žijících v Kumemura v Okinavě učila čínské Chuan-fa. Když mu bylo 14  let vzal ho dědeček k Chojun Miyagi, který v té době vyučoval spolu s Motobu a Kyan v jedné zahradě. V roku 1927 přeložil Miyagi vyučování k sobě domů a vzal sebou mladého Meitoku Yagi. V roku 1929 se stal Meitoku Yagi cvičebním mistrem na Miyagiho škole.
           Meitoku Yagi zůstal vždy v pozadí. Nikdy nebyl nápadný a dokázal se vzdát lesku a slávy na veřejnosti. Celý život se vyznačoval vzláštní věrností a loajalitou k tradici stylu, a proto byl za doby Miyagiho nejvíše postaveným nositelem Danu Goju ryu
           Karate nejsou řeči, ale tvrdý boj – tvrdí Meitoku Yagi, který trénuje od svých třinácti let, kdy ho jeho strýc představil mistrovi Miyagimu. V současnosti vede malé dojo v Kume v Naha, známé tím, že v něm vládne tvrdá disciplína. Je zastáncem ortodoxního klasického karate, ve kterém dominují základní techniky na místě i v pohybu a souborná cvičení. Na rozdíl od ostatních mistrů není proti sportovnímu zápolení jako takovému, velké výhrady má však vůči současným japonským pravidlům, které jsoupodle něj nevyhovující a často nefunkční.
           Dnes učí oba jeho synové Meitetsu Yagi ( 7. Dan ) a Metatsu Yagi ( 8. Dan ) své žáky on sám ještě každý den cvičí jednu hodinu kata.
           Meitoku Yagiho žáci jsou: Senaha Shigetoshi, Kuniyoshi Seisho, Horikawa koyosho, Yagi Meitatsu, Yagi Meitetsu, Shinjo Masanobu, Kenei Katsuyoshi a Gogen Yamaguchi-Japosko.