Gogen Yamaguchi (1909 – 1989)

Gogen Yamaguchi          Slavný japonský mistr karate Goju-ryu, Gogen Yamaguchi, se narodil 20.ledna 1909 v Kagoschimě v Japonsku. Začal velice brzy se cvičením bojových umění Judo a Kendo ve škole Jigen, ve které měl za učitele velkého mistra meče toshiaki Maruta. Tento muž přijal v době, kdy se karate cvičilo téměř výlučně tajně mladého Gogena za svého žáka. přes den cvičil Yamaguchi Kendo a v noci karate.

          Už v mládí se zajímal o budhismus a shintoismus a změnil universitu Kansai za universitu Ritsumeikan, která byla slavná svou výukou bojových umění. Protože se tam ale nevyučovalo karate, přiklonil se k Sumo.

          Roku 1931 se usadil v Tokyu, kde se roku 1932 seznámil s mistrem Chojun Miyagi a stal se jeho žákem. V té době měl Yamaguchi agresivní temperament, který byl silně ovlivněn mistrem Miyagi. Během mandžuského konfliktu, kterého se yamaguchi aktivně účastnil, padl do Mandžusku do zajetí a několik let tam zůstal. Když se vrátil do Japonska, byl roku 1939 nanovo poslán japonskou vládou zpět do Mandžuska, kde zůstal tentokrát až do roku 1945. V srpnu 1945 se Yamaguchi dostal do zajetí Rudé armády a dva roky ztrávil v sovětských zajateckých táborech, než se mohl koncem roku 1947 vrátit do Japonska. Po svém návratu do Japonska se mistr Yamaguchi věnoval velmi intenzivně studiu Shinta, Zen a jogy, které byly neodmyslitelné od jeho cvičení karate.

          Yamaguchi byl oficiálním následovníkem Miyagiho v Japonsku (v Okinawě je následovníkem Meitoku Zagi). po druhé světové válce se podařilo mistru Yamaguchi organizovaně spojit několik škol. v Shotokan-ryu byly podobné snahy zřetelné a už záhy zde vznikla organizace JKA, aby šířila karate jako bojový sport po celém světě. Za tímto účelem založil Yamaguchi v roce 1964 FAJKO (Federation of all Japan Karate-Do Organisations – federace všech japonských organizací karate do), která ve svůj prospěch mohla rozhodnout mezinárodní souboj o olympijské uznání karate.

          Yamaguchi má tři syny (Gosei, Gosen a Goshi) a dvě dcery (Gyokku a Akako), všichni jsou karatisté na vysoké úrovni. Jeho syn Gosei, držitel 8.Danu, je dnes hlavním školitelem jeho organizace ve Spojených státech.

          Yamaguchiho přímý žáci jsou Sonei Chu (učitel Mas. Oyama), Uchida, Okamura, Kzaki, Uchiage, Iwagami, Kagawa, Tada, Katano, Moriyama, Kimura a jeho pět dětí.