Školení trenérů III.třídy karate | Course for trainer karate

Ve dnech 24.-25.10.2009 proběhlo v Ostravě školení a doškolení trenérů II. a III.třídy specializace karate. Náš oddíl na tomto školení měl nejen zastoupení v oblasti lektorů, ale i v zastoupení nových adeptů na trenéry III.třídy karate.

Celé školení proběhlo pod vedením Českého svazu karate ve spolupráci se Severomoravským svazem karate a Českým svazem karate Goju Ryu. Školení se zúčastnilo přes 60 trenérů z toho 23 nových adeptů na trenéry III.třídy.

Školení proběhlo pod vedením předsedy Trenérsko-metodické komise ČSKe Jaromíra Musila 5.Dan (Nidoshinkan Dojo), Tomáše Dvořáka 4.Dan, Michala Hrubého 4.Dan a Víta Štencela 2.Dan.

Školení bylo završeno zkouškami na trenéry III.třídy a z našeho oddílu získali hned tři naši členové licenci trenér III.třídy a to jmenovitě Vladimír Míček, Petra Židková a Petra Schmiedová. Přejeme jim pevné nervy při cvičení nových adeptů karate.

🙂