Seminář TMK talentovaná mládež – Hustopeče

Seminář talentované mládeže ČSKe se zaměřením na tréninkovou jednotku

          O uplynulém víkendu (16.-17.6.2007) se uskutečnil v Hustopečích u Brna seminář talentované mládeže ČSKe se zaměřením na tréninkovou jednotku.  Organizátorem akce byl klub Karate Husovice Brno a Nidoshinkan Dojo pod záštitou ČSKe. Garantem celého semináře byli instruktoři Jaromír Musil (4.dan, Goju Ryu), Michal Hrubý (4.dan, Goju Ryu), Vladimír Míček (2.dan, Goju Ryu), Vít Štencel (2.dan, Shotokan) a Martin Man (2.dan, Shotokan). Celkem se účastnilo přes 40 karatistů z řad talentované mládeže a jejich trenérů z více než 7 oddílů ČSKe.

 

p6150471.jpg

 

          První část semináře byla zaměřena na skladbu tréninkové jednotky a základní metodiku tréninku Kihon-Ido. Důraz byl kladen především na rozmanitost přípravy tréninkové jednotky dle momentální fáze tréninkového cyklu s cílem udržení dlouhodobého výkonnostního růstu. V rámci přípravy Kihon-Ido si zároveň mohli všichni účastnící vyzkoušet rozdíly stylu Shotokan a Goju Ryu. Závěrečná fáze tréninku byla věnována rozvoji dynamiky, výbušnosti, strečinku, relaxaci apod..

          Druhá část se soustředila na metodiku výuky a rozvoj v oblasti řízeného kumite (tzv. Yakusoku kumite), jako příprava na volný zápas. Především se jednalo o vysvětlení rozdílů a důležitosti tréninku Gohon Kumite, Sanbon Kumite, Kihon Ippon Kumite, Jiyu Ippon Kumite a Ranzoku Kumite s návazností na přípravu tréninkové jednotky dle technické vyspělosti a věkové kategorie mládeže. Řízené kumite hraje důležitou roli v oblasti rozvoje cvičence a je nezbytnou součástí k dosažení dlouhodobého výkonnostního růstu mládeže.

 

p6150483.jpg

 

          Třetí část semináře byla věnována rozvoji výbušnosti technik, přípravě kata a volného zápasu. Závěrečná část se soustředila na možnosti posilování a strečinku během tréninku karate.

          Smyslem celé akce bylo ukázat různé metody vedení tréninkové jednotky dle fáze přípravy a představit nové prvky k specielnímu i všeobecnému rozvoji dané skupiny cvičenců. Důraz byl kladen na různorodost a metodiku přípravy tréninkové jednotky tak, aby byl zajištěn stálý výkonnostní růst.

 

p6150721.jpg

 

          Poděkování patří jak instruktorům, tak všem účastníkům za skvělou atmosféru, vynikající výkon a plodnou diskusi během večerní „Sayonara“ párty. Těšíme se na další setkání.

Za pořadatele
Vít Štencel, Karate Husovice Brno

Ostatní forografie najdete v naší Fotogalerii >>> zde <<<