Seminář Goju Linii v ČR

Českého Svazu Karate-Do Goju-Ryu
Dne 21.-22. března 2003 proběhl v Hustopečích u Brna Historicky první seminář trenérů karate Goju linii..
Za účasti lektorů ČSKGr :

 • Ing. Jiřího Bočka
  předseda ČSKGr p.  (trenér státní reprezentace ČSKe)
 • p. Jaromíra Musila
  předseda Trenérsko-Metodické Komise ČSKGr
 • p. Vlastiomila Miki
  zástupce organizace International Karate-Do Goju-Kai Association
 • p. Jaroslava Valenty
  zástupce Interational Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Federation

OLYMPUS DIGITAL CAMERA           První den byl zaměřen na nový zkušení řád změny v terminologii  a struktury zkušebního řádu. Poté měli možnost si všichni zacvičit a  vyzkoušet nejdůležitější změny Zkušebního řádu. Tak aby byli všichni  trenéři schopni aplikovat tyto změny do struktury svých tréninků.  Nechybělo zde cvičení Kihon, Kihon-Ido, (nové) Oyo-Ido no kamae a také (nové) Kihon a Oyo Bunkai kumite.
Druhého dne pak bylo na seznamu kata. V této části semináře měli  možnost trenéři vidět základní rozdíly dvou nejrozšířenějších směrů nebo   linií Goju u nás v České Republice a to Okinawského Goju-Ryu a japan  Goju-Kai. Seminář byl uspořádán jak pro trenéry tak i pro rozhodčí a to z důvodu zkvalitnění rozhodčích na kata.
Seminář byl zahájen stručným rozborem základních technik karate  Goju. Poté byly demonstrovány kata jednoho směru a pro porovnání i druhého  směru. trenéři tak měli možnost hned vidět odlišnosti daných kata (línií).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ostatní foto najdete v Galerii >>> zde