Články

Rubrika kde najdete články o karate Goju-Ryu od Českého zastoupení O.G.K.K.

Read More »

Fotogalerie

Rubrika kde najdete naší fotogalerií z akcí kde jsme se účastnili...

Read More »

Semináře

Rubrika kde najdete zajímavé semináře karate...

Read More »

Soutěže

Rubrika kde najdete zajímavé informace o závodech a naše úspěchy na tatami...

Read More »
Karate wear

                  In Okinawa, karate practitioners wore “Han Hakama” (short pants above the knees) until the beginning of the Showa Era, which began in 1926, for karate training. The top was usually bare.              As Karate gradually spread to the other prefectures, Judo wear was copied until the use of present day Karate wear, which…

Read More

Porozumění tréninku

             Je jasné že kořeny Goju Ryu Karate vyrůstají z „ Nanpa Shorin-ken „(jižní shorinský styl) z čínské provincie Fukien. Na rozhlehlé oblasti Číny bylo svedeno během mnoha období její historie, která přinesla velké kulturní změny, mnoho válek a bitev. Součástí kultury je i mnoho stylů kempo, které jsou dnes s hrdostí nahlíženy jako čínské národní…

Read More

KARATE jako SPORT

             Jedním z aspektů tréninku karate je kumite (sparing). Umožnuje to použít dovednosti z kata a aplikovat je přímo na protivníka za využití obranných a útočných technik. Kumite zná yakusoku-kumite (řízený sparing), jiyu-kumite (volný sparing), kumite s chrániči. Dnes všechny turnaje na japonských středních školách probíhají za použití chráničů. Vysoké školy a široká veřejnost pořádají …

Read More

Sanchin – (Tři Bitvy)

              Sanchin to je základ goju ryu karate. Cílem kata je trénink 3 základních prvků karate  – „ ki „ ( energie ), „ dýchání „ a „ těla „. Ki je mysterická síla kterou nelze vidět očima, vychází z celého těla  a služí k zastavení a překonání  protivníka. Dech se sldádá z metody dýchání,…

Read More

Karate oblečení

             Na okinawě cvičenci karate nosili na tréninky “han hakama” (krátké kalhoty nad kolena). A to až do začátku doby sho wa, která začala roku 1926. Horní polovina těla byla běžně nezakrytá.              Jak se karate postupně rozšířilo do ostatních prefektur, došlo ke kopírování oblečení z Judo které se stalo populárním a které se používá…

Read More

Rei

                           Thanks to the Budo of long ago, the present day spread and development of karate can be attributed to the respect that is shown to each other and especially to the teacher. It holds others in esteem, and is  modest.               Rei (politeness or manners) is at the very soul of Budo. So…

Read More